គុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍

  • បន្ថែមប្រសិទ្ធិភាពពីយិនសិុនជួយកាត់បន្ថយការផ្តំុគ្នានៃរ៉ាឌីកាល់សេរី ដែលជាមូលហេតុស្ងួតនិងស្លាកស្នាម
  • ធ្វើអោយស្បែកតឹងណែន កាត់បន្ថយការលាក
  • ជួយកាត់បន្ថយជាំ អាចម៍រុយ ធ្វើអោយស្បែកសម៉ដ្ធរលោង
  • ជួយការពារកំដៅថ្ងៅ កាតើបន្ថយភាពជ្រាវេជ្រួញ
  • កាត់បន្ថយខ្លាញ់លើផ្ទៃមុខ តែមិនធ្វើអោយមុខស្ងួត
  • បន្ថែមវីតាមីនអីុ ធ្វើស្បែកមុខមានសំនើម ស្រសើថ្លា ទន់រលោង
Shop don't have yet.
Phone Number010777865
Emailsenghab16@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product NameMoringna Two way Foundation Powder
Type Of ProductNew
ForSale
Price0 USD
Tel010777865
Discount
Sale PriceContact For Price

Relative Product