អ្នកណាៗក៏ស្រលាញ់ភាពស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺក្លិនទឹកអប់ជាប់រហូតដល់សំលៀកបំពាក់បោកហេីយទេីបបាត់ក្លិន នេះណា៎ជាផលិតផលល្អ មានច្រេីនក្លិនសំរាប់ជ្រេីសរេីស ធានាថាមិនខកបំណងទេហេីយចំនុចពិសេសរបស់វាគឺ ចំរាញ់ចេញពីមេទឹកអប់ម៉ាកល្បីៗជាច្រេីន មានសំរាប់ទាំងបុរសនឹងនារីៗចា៎ 16 ក្លិនណា
FOR HER 
-Sunflower 
-Eternity 
-Lady Million (candy smell)
-Paris Hilton (fruit small)
-Tropical Punch(candy smell)
-Escape (fresh air) 
-Lady Gaga(sweet smell) 
-Victoria Secret(candy smell)
-Divine(sweet smell) 
-White Lily(lily) 
-Miracle(sweet smell) 
FOR HIM 
-Cool water by davidoff
-Dunhill 
-One Million 
-Hugo by Hugo boss
-Ck One

Shop don't have yet.
Phone Number010777865
Emailsenghab16@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product NameSampan មេទឹកអប់
Type Of ProductNew
ForSale
Price4 USD
Tel010777865
Discount
Sale Price4 USD

Relative Product