ផលិតផលDr4 ជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាសះស្បើយ 100%,ជំងឺមហារីក,គិតជាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹង,ជំងឺទល់លាមក.សំរួលសរសៃឈាម.និងជំងឺច្រើនមុខទៀតទៀត

Shop don't have yet.
Phone Number087276073
Emailmathmuham56@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product NameDr4
Type Of ProductNew
ForSale
Price65 USD
Tel087276073
Discount
Sale Price65 USD

Relative Product