ជាសាប៊ូដែលមានគុណភាពខ្ដស់នាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េ  វាមានប្រសិទ្ធភាពជួយបំបាត់ស្កូវធ្វើអោយសក់រលោងនិងស្រស់ស្អាត ជួយបំប៉នសរសៃសក់និងជួយការពារសក់កុំអោយជ្រុះ។ មានបីពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស និងធានាថាមិនមានក្លិនឆួលនៅពេលកក់ទេ។ បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ 086 573 524/077 959 656 សូមអរគុណ។

Shop don't have yet.
Phone Number086573524
Emailnhsokdara@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameសាប៊ូកក់សក់បំបាត់ស្កូវ
Type Of ProductNew
ForSale
Price19 USD
Tel086573524
Discount
Sale Price19 USD

Relative Product