នាងខ្ញុំតែងតែប្រេីសាប៊ូ WOW ជាប្រចាំដែរចា៎ មិនថាទៅដល់ទីណា កន្លែងណាក៏នាងខ្ញុំមាន WOW នៅក្នុងដៃជានិច្ច  WOW បំបាត់ស្នាមមុន កំចាត់បាក់តេរីដែលនៅលេីផ្ទៃមុខនឹងដងខ្លួន មិនត្រឹមប៉ុនហ្នឹងទេ កាន់តែដុស កាន់តែ ស  សំខាន់ផលិតផលចេញពីមន្ទេីរពេទ្យ Atita Clinic 
ជួយបំបាត់មុខកេីតមុន
ជួយឲ្យផ្ទៃមុខសម៉ត់ទន់ភ្លឺរលោង
ជួយចំចាត់បាក់តេរីនៅលេីផ្ទៃមុខនឹងដងខ្លួន ១០០ %
 
មានលក់ដុំ នឹង រាយ ចែកចាយទូទាំងប្រទេស
១ប្រអប់តំលៃ12$ប្រេីបានទាំងបុរសនឹងស្រី្ត
 
 សំរាប់ព៌ត៍មានបន្ថែមអាចខលមកទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បានណាចា៎
Tel : 096 66 98 903
Shop don't have yet.
Phone Number0966698903
EmailDaneloy987@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameសាប៊ូ WOW
Type Of ProductNew
ForSale
Price12 USD
Tel0966698903
Discount
Sale Price12 USD

Relative Product