សាប៊ូ អ៊ីអ៊ិ បច្ចេកវិជ្ជាទំនើបនៃវិទ្យាសាស្រ្តជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីស្បែកទន់ល្មើយRadiance សារាយព្រិលក្រហម( Snow Algac ) រង្វាន់  ” Innovation Prize 2014 Best Ingredient Award ” ដែលមានគុណសម្បត្តិឆ្នើម អាចធ្វើអោយកោសិកាផ្លាស់ប្តូរទៅតាមសភាវៈពេលវេលា កាត់បន្ថយមេតាបលីស៊ីន ស្ថាខលឡាជេន កាត់បន្ថយស្នាមជ្រាវជ្រួញ កាត់បន្ថយការរលាក ស្បែក ស ថ្លា ស្រស់តឹងណែន ជា V-Shape  ប្រឆាំងកោសិកាសេរី សមស្របគ្រប់សភាពស្បែកពិសោធន៍បានត្រឹមមួយដុំ។

មហាអស្ចារ្យ ក្នុងការបង្កើតស្បែកស្អាតក្នុង១ដុំៈ

កាត់បន្ថយភាពខ្មៅស្រអាប់ពេញរាងកាយ

S កាត់បន្ថយស្បែកស្ងួតបែកស្រកា

S កាត់បន្ថយ អាការចាញ់ កន្ទួលរមាស់ មុនតាមស្បែកខ្នង កាត់បន្ថយក្លិនខ្លួន

S កាត់បន្ថយ ស្នាមខ្មៅ គន្លាក់ខ្មៅ គន្លាក់អាចម៍ ឃ្លៀក ស ថ្លា ស្បែករាបទន់រលោង

S បង្កើតភាព បន្ថូរបន្ថយដោយប្រេង អឡូវេឡា បានមកពីធម្មជាតិ

S លុបបំបាត់ស្នាមសន្លាក ស្បែកសំបកក្រូច

S សែលលូនៃ ពណ៌ស្បែកមិនប្រក្រតី

Shop don't have yet.
Phone Number012522211
Emailborngvy@mail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameសាប៊ូ អ៊ីអ៊ិ
Type Of ProductNew
ForSale
Price13 USD
Tel012522211
Discount
Sale Price13 USD

Relative Product