អ្នកមានអាការៈឈឺភ្នែក បណ្ដាលមកពីប្រើ ខនថេកលែនដាក់ក្នុងភ្នែករយៈពេលយូរ

S អ្នកប្រើម្ញូ

S អ្នកដែលមានកញ្ចក់ភ្នែកផ្លាស់ប្ដូរព្យាធិ បណ្ដាលមកពីរោគទឹកនោមផ្អែម

S អ្នកដែលមានអាការៈមើលឃើញរូបភាពអណ្ដែតទៅអណ្ដែតមក ចាញ់ពន្លឺ ភ្នែកស្ងួត មើលពេលយប់មិនច្បាស់

S អ្នកដែលប្រើកុំព្យូទ័រយូរៗ បើកឡានយូរៗ រោយភ្នែក

S អ្នកដែលមានខ្សែភ្នែកវែង​​ ជាតិអន្ធិលក្នុងភ្នែកខ្សោយ ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញអន់ថយ

S សាច់ក្នុងភ្នែករលាក កែវភ្នែកឡើងបាយ កញ្ចក់ថ្ម សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ លើសឈាម មានបញ្ហាកញ្ចក់ប្រសាទភ្នែក

លែនភ្នែកមានការផ្លាស់ប្ដូរ

S ជូយប្រឆាំងកោសិកាសេរី

S ស្បែកស្រស់ស្អាត មានពន្លឺ ក្មេងជាងវ័យ

របៀបញ៉ាំ:

-២ គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ មុនពេលក្រពះទទ។

Shop don't have yet.
Phone Number012522211
Emailborngvy@mail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameវី ហ្គែក
Type Of ProductNew
ForSale
Price58 USD
Tel012522211
Discount15%
Sale Price49.3 USD

Relative Product