ផលិតផលអាហារបំប៉នសម្រកទម្ងន់ សារជាតិចំរាញ់ចេញពីធម្មជាតិ៩មុខ

សារជាតិចំរាញ់ចេញពីដើម សៃលឿមហាក់ (Psyllium Husk Powder) ជាហ្វៃបឺរ ( Fiber ) ដែលជួយអោយឆាប់ឆ្អែត

និងជួយដុតបំផ្លាញ រួមទាំងបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់ចាស់ ព្រមទាំងស្កាត់ចាប់ខ្លាញ់ថ្មី និងឌីថក លាងជាតិពុលផ្សេងៗ។

សារជាតិចំរាញ់ចេញពីដើម សៃលឿមហាក់ (Psyllium Husk Powder) ជាហ្វៃបឺរ ( Fiber ) ដែលជួយអោយឆាប់ឆ្អែត

និងជួយដុតបំផ្លាញ រួមទាំងបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់ចាស់ ព្រមទាំងស្កាត់ចាប់ខ្លាញ់ថ្មី និងឌីថក លាងជាតិពុលផ្សេងៗ។

សារជាតិចំរាញ់ចេញពីផ្កា ខាំហ្វយ (Safflower Seed Extract)កាត់បន្ថយការបន្សំជាតិខ្លាញ់ចាស់ បង្ខំការដុតបំផ្លាញ

ជាតិខ្លាញ់ថ្មី ព្រមទាំងបង្ខំការដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ចាស់អោយលឿនទ្វេរឡើង និងផ្លាស់ប្តូរថាមពល

ក្នុងការបង្កើតកោសិកាសាច់ដុំ ដើម្បីអោយរាងកាយស្វែលស្អាត សាច់ដុំស្អាតមិនយារ។

សារជាតិចំរាញ់ចេញពី ផ្លែទ្រមូង (Garcinia Extract)ទ្រមូងមានសារជាតិ Hydroxy Citirc Acid ( HCA ) ដែលមានតួនាទីតប់

ស្កាត់ការផ្លសា់ប្តូរជាតិស្ករ អោយទៅជាខ្លាញ់ និងថែមទាំងទាញជាតិខ្លាញ់ចាស់មកដុតបំផ្លាញទៀតផង ហើយថែមទាំងធ្វើអោយជាតិស្ករដែលមានច្រេីនវិលចូលសសៃឈាម ធ្វេីអោយឃ្លានយឺត ព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃ កំរិតជាតិស្ករមានឥទ្ធិពលចំពោះការស្រេកឃ្លាន។

អែល ខានីទីនញ (L-Carnitine)ម្រុញការដុតបំផ្លាញ អាស៊ីដខ្លាញ់ បង្កើតសាច់ដុំ ជួយរិតកំភួនដៃ កំភួនជើង

ក្បាលពោះ អោយរាបហើយថែមទាំងស្កាត់ចាប់ជាតិខ្លាញ់សត្វ កាបូហីដ្រាត និង ជាតិម្សៅ ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល។

របៀបប្រើៈ

១ប្រអប់ មាន ៣០គ្រាប់

ទទួលទានម្តង ២គ្រាប់ (មុនអាហារ ១៥នាទី

មួយថ្ងៃ ២ - ៣ ដង មុនអាហារ

គួរញ៉ាំអាហារអោយគ្រប់ ៥ពួក

Shop don't have yet.
Phone Number012522211
Emailborngvy@mail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameអូខេ
Type Of ProductNew
ForSale
Price50 USD
Tel012522211
Discount
Sale Price50 USD

Relative Product