ផលិតផលសំអាតពោះវៀន លេចធ្លោដោយគុណសម្បត្តិពិសេស

ជាមួយវត្ថុធាតុដើមក្រេត A ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពស្អាតនៃប្រព័ន្ធផ្សេងៗ

ក្នុងរាងកាយ ត្រៀមទទួលសារជាតិបំប៉នរាងកាយ

@ ញ៉ាំជាប់ ១០ថ្ងៃ

ទទួលទានលើកទី១ - ១០ថ្ងៃ

បន្ទោរបង់លាមកដែលសេសសល់ និងលាងសារជាតិពុលដែលនៅក្នុងខ្លួន ( ពណ៌ខ្មៅ និងស្អុយ )

អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរប្រសើរឡើង និងឃើញបានច្បាស់

ប្រព័ន្ធប្រសាទល្អឡើងមិនឈឺក្បាល អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងទៀត

@ ញ៉ាំជាប់ ២០ថ្ងៃ

ទទួលទានវគ្គទី៣ ( ៣០ថ្ងៃ ឡើងទៅ )

សារជាតិពុលក្នុងរាងកាយអស់ ( អាការៈរោគនឹងប្រសើរឡើង )

បង្កើតប្រព័ន្ធការពារមេរោគ ( មិនឆ្លងរោគផ្សេងៗ )

បង្កើតកោសិកាថ្មីជំនួសកោសិកាចាស់ ( រាងកាយស្រស់ស្រសយ និង  រឹងមាំ)

Shop don't have yet.
Phone Number012522211
Emailborngvy@mail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameជីឌី
Type Of ProductNew
ForSale
Price48 USD
Tel012522211
Discount
Sale Price48 USD

Relative Product