ផលិតផលអាហារបំប៉នPHORCHE កំពូលអាហារបំប៉នអាយុវែង

ផចៈផ្សំឡើងពី ថាំងឆៅ, ផ្សិតលីងជឺ, ផ្សិតខ្មៅ, ផ្សិតម៉ៃតាកិ, ផ្សិតយ៉ាម៉ាប៊ុសិតាកិ និងយិនស៊ិន។

ផច គឺចម្លើយក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពចាស់ជរាមុនអាយុ បង្កើនតុល្យភាពជីវិត បន្ថែមជីវិតអោយអាយុវែង។

ស្រាវជ្រាវរកឃើញចម្លើយក្នុងការរស់នៅ ភាពជរាឈប់នៅទីនេះ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ Elizabeth H.Blackbum. Carol W.Greider និង Jack W.Szostak បានទទួលរង្វាន់ណូប៊ែលបន្ទាប់ពីបានរកឃើញដើមហេតុដែលធ្វើអោយកោសិកាចាស់គឺ ថេឡូមៀ (Telomere) “

­ ជួយស្តារ បំប៉ន ដើម្បីពន្យាភាពសឹករិចរិលរបស់កោសិការួមទាំងលំដាប់កោសិកា ក្នុងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ ( អង់ទីគ័រ )

­ បន្ថែមប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបំប៉នថែរក្សាព្យាបាលរាងកាយឆ្លងកាត់យន្តការក្នុងការជួសជុល DNA តាមធម្មជាតិ។

­ សម្បូរទៅដោយប្រភពសារជាតិអាហារពីធម្មជាតិ ដើម្បីបំប៉នស្តេមសែលពេញវ័យក្នុងរាងកាយ។

­ ផ្សំចំណែកផ្សំក្នុងការប្រឆាំង និងកោសិកាសិរី( ប្រតិកម្មអុកស៊ីដ)

­ ជួយស្តារថ្លើម និងក្រលៀនអោយធ្វើការមានប្រសិទ្ធិភាពច្រើនឡើង។

បង្កើតអកម៉ូន ដោះស្រាយបញ្ហាសឹករិចរិល។

­ បង្កើតអកម៉ូន ដោះស្រាយបញ្ហាសឹករិចរិល។

Shop don't have yet.
Phone Number012522211
Emailborngvy@mail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameផច
Type Of ProductNew
ForSale
Price70 USD
Tel012522211
Discount
Sale Price70 USD

Relative Product