អាថ៌កំបាំងសុខភាពល្អ ស្បែក ស ភ្លីថ្លា មានសំណើម ជាកំពូលសារជាតិចំរាញ់ចេញពីធម្មជាតិ

ជាង ១០០០ឆ្នាំ ដែលជនជាតិកូរ៉េ ប្រើថែរទាំសុខភាព លាងជម្រះសារជាតិពុល ឃើញផលលឿន ។

UME GOLD ជាអាហារបំប៉ន   ដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវ ឡើង ដោយគណៈពេទ្យអ្នកវិស្វកម្មណាណូ ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដែលជាអាហារបំប៉ន ដែលមានការផលិតណាណូទិចណូឡូជី ជាពិសេសការប្រើ ណាណូ ជែលមកបំប៉នសារជាតិម្តងទៀត ដូច្នោះពេលយើងផឹកយូមីហ្គោល ពេលព្រឹក(ពេលពោះទទេរ)រាងកាយអាចបឺតស្រូបសារជាតិអាហារយកទៅប្រើការបានភ្លាមៗទើបយើងអាចឃើញលទ្ធផលចេញពីការផឹក យូមី ហ្គោល ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ១-៥នាទី ដែលអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកផឹកភាគច្រើនគឺមានអាការៈស្បែកក្រហមដោយឈាមជ្រាតាម ផ្ទៃមុខ និងរាងកាយ ដែលបណ្តាលមកពី យូមី ហ្គោល ចូលទៅបន្ថែម អុកស៊ីហ្សែនក្នុងសសៃឈាម។តែអាការៈទាំងនេះវានឹងបាត់ទៅវីញក្នុងរយៈពេល ១០-១៥នាទី ក្រៅពី

ដែលហៅថា សភាវៈសារជាតិពុលឬ សភាវៈកំចាត់ជាតិពុល

គឺសភាវៈរាងកាយកំចាត់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយអោយ

រាងកាយវិលទៅរកសភាពដើមវិញ

ហើយមានសុខភាពរឹងមាំទ្វេឡើង ដែលភាគច្រន ជាសភាវៈដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយម្នាក់ៗ វាបញ្ចេញអាការៈ ផ្សេងៗ គ្នាទៅតាមសុខភាពដែលមាន។ 

Shop don't have yet.
Phone Number012522211
Emailborngvy@mail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameយូមីហ្គោល
Type Of ProductNew
ForSale
Price56 USD
Tel012522211
Discount
Sale Price56 USD

Relative Product