ក្រុមហ៊ុន NTL Technology មានលក់ទឹកថ្នាំម៉ាក Super Compatible ដែលជាម៉ាកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្ទាល់។តម្រូវទៅតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនព្រីនធ័ររបស់លោកអ្នក ។ ដូចជាទឹកថ្នាំប្រភេទ 85A ៖

Product Details

  • ពណ៌: ខ្មៅ
  • ប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនព្រីន: ម្សៅ
  • ចំនួនសន្លឹក (ស ខ្មៅ): 1,600 សន្លឹក
  • ធានា: 100% នៃការប្រើទឹកថ្នាំ
  • ប្រើប្រាស់ជាមួយមាស៊ីនព្រីនប្រភេទ  : P1102,P1102W,M1132,M1214, M1217

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 023 88 09 21/ 010 40 22 55

#NTLTechnology #Printer #Toner #Refill #Ink #Laser #inkjet

 

Website: http://ntltechnology.net  

Facebook: https://www.facebook.com/ntl.technology  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ntltechnology

google+: https://www.plus.google.com/+NTLTechnology

Twitter: https://twitter.com/NtlTechnology

Instagram: https://www.instagram.com/ntl_technology

Pinterest: https://www.pinterest.com/ntltechnolog y         

Shop don't have yet.
Phone Number023880921
Emailsinatin89@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product NameSuper Compatible 85A Black LaserJet Toner Cartridge
Type Of ProductNew
ForSale
Price0 USD
Tel023880921
Discount
Sale PriceContact For Price