ផលិតផលថ្មី មកដល់ហើយ ជាស្នាដៃកូនខ្មែរ ដំណាប់អំពិលខូចចិត្តបីរសជាតិ ជាប្រភេទកញ្ចប់គីឡូ

- រសជាតិជូរអែម

- រសជាតិជូរហិរ

- រសជាតិបង្គារហិរ

១គីឡូ = ១០$

ទីញចាប់ពី 2 គីឡូ ឡើងទៅ ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ទូទាំង២៥ ខេត្ត ក្រុង

សូមទំនាក់ទំនាក់មកទូរស័ព្ទ 017313158​ / 098313158 / 0888313158

ក្បែរផ្សារសុវណ្ណា,  ភ្នំពេញ

Phone Number098313158
Emailsocheatjames@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ណាណា អនឡាញ សប

Product Nameដំណាប់អំពិលទុំខូចចិត្ត (បីរសជាតិ)
Type Of ProductNew
ForSale
Price10 USD
Tel098313158
Discount
Sale Price10 USD

Relative Product