ផលិតផលថ្មី មកដល់ហើយ ជាស្នាដៃកូនខ្មែរ ដំណាប់អំពិលខូចចិត្ត ជាប្រភេទច្រកកំប៉ុង

១កំប៉ុង = ៣$

ទីញចាប់ពី 3 កំប៉ុងឡើងទៅ ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (សម្រាប់ភ្នំពេញ) /  5 កំប៉ុងឡើងទៅ ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (សម្រាប់តាមខេត្ត)

សូមទំនាក់ទំនាក់មកទូរស័ព្ទ 017313158​ / 098313158 / 0888313158

ក្បែរផ្សារសុវណ្ណា,  ភ្នំពេញ

Phone Number098313158
Emailsocheatjames@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ណាណា អនឡាញ សប

Product Nameដំណាប់អំពិលទុំខូចចិត្ត (កំប៉ុង)
Type Of ProductNew
ForSale
Price3 USD
Tel098313158
Discount
Sale Price3 USD

Relative Product