គ្រាប់សណ្តែកផ្កាយ

ផលិតផលធម្មជាតិ 100% ការពារសុខភាពកុំឲ្យទ្រុឌទ្រោម

សូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក

តម្លៃ 25$ ក្នុងមួយឈុត (មាន 7 កញ្ចប់)

ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ 25 ខេត្តក្រុង

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ 017 31 31 58 / 098 31 31 58 / 088 8 31 31 58

ក្បែរផ្សារសុវណ្ណា,  ភ្នំពេញ

Phone Number098313158
Emailsocheatjames@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ណាណា អនឡាញ សប

Product Nameគ្រាប់សណ្តែកផ្កាយ
Type Of ProductNew
ForSale
Price25 USD
Tel098313158
Discount
Sale Price25 USD

Relative Product